Manuele therapie

Manuele therapie richt zich op het onderzoeken en behandelen van stoornissen van het bewegingsapparaat in het algemeen envan de wervelkolom in het bijzonder. Hierbij worden specifiek manueel therapeutische onderzoek- en behandeltechnieken gebruikt.
Bij het onderzoek wordt door middel van specifieke bewegingen zoals rol/glij- en tractietechnieken de functie van gewrichten gecontroleerd. Dat lokale onderzoek wordt gerelateerd aan de totale bewegingsfunctie van de cliënt. Tijdens de eerste zitting wordt ook gekeken of behandeling zinvol is en of er aanvullend onderzoek nodig is. Ook wordt bekeken of er redenen zijn waarom manuele therapie niet kan worden toegepast. Doel van de therapie is het verminderen van pijn en functiestoornissen en het verbeteren van het bewegen. Tijdens de behandeling worden specifieke mobiliserende technieken toegepast. Een manupulatie is een kleine beweging met een hoge snelheid in de beperkte richting. Doordat het gewricht plotseling meegeeft wordt er meestal een knappend geluid gehoord. De effecten van manuele therapie zoals verbeterde mobiliteit (beweeglijkheid) en afname van pijn zijn meestal direct waarneembaar. Een manueel therapeut is een fysiotherapeut die na zijn studie fysiotherapie een erkende vervolgopleiding voor manuele therapie heeft gevolgd. Er bestaat een Nederlandse Vereniging voor Manuele Therapie (NVMT). Dit is een lid vereniging van het KNGF (Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie). In onze praktijk werken 2 manueel therapeuten, Jan de Haan en Marten Galenkamp. Beide fysiotherapeuten zijn ze opgenomen in het kwaliteitsregister manuele therapie.