Nieuw: De Bekken(Bodem)Check

Voor vrouwen die tussen de 6 weken en 9 maanden geleden bevallen zijn, is de Bekken(Bodem)Check ontwikkeld.

Deze check bestaat uit een vragenlijst, waarin gevraagd wordt naar bekken en bekkenbodemgerelateerde klachten. Na het invullen van de vragenlijst volgt een advies. Soms wordt geadviseerd een afspraak te maken bij een bekkenfysiotherapeut. Hiervoor kunt u uiteraard bij ons terecht. Zie ook de pagina Bekkenfysiotherapie.

Publicatiedatum: 02-11-2021


Terug naar overzicht