Ontspanning en stressbeheersing

Zoals u weet leven we in een stressvolle samenleving. Productie, snelheid en efficiëntie zijn daarbij belangrijk. De mens moet veel presteren en dat kan een onaangename druk geven. Als dat te lang duurt, kunnen we spanningsklachten gaan ervaren. Bijvoorbeeld nek-en hoofdpijn, slecht slapen en blijvende vermoeidheid. Ook kunnen  ingrijpende gebeurtenissen zoals overlijden van dierbaren spanningsklachten geven. Veel mensen hebben moeite om zich te ontspannen en ervaren geen goede balans tussen hun activiteiten en de rustmomenten.

Deze disbalans kan klachten geven, en kan ook negatief inwerken op al bestaande aandoeningen en zo het genezingsproces laten stagneren. Het is belangrijk om bij al deze spanningsklachten naast het lichamelijk onderzoek ook aandacht te besteden aan de achterliggende oorzaken. Wij doen dat door een uitgebreid gesprek en we maken gebruik van vragenlijsten. Goed inzicht geven in uw eventuele spanningsproblematiek is van wezenlijk belang.

Kort samengevat: Wat is de klacht achter uw klacht?

In de therapie maken wij gebruik van ontspannings-, ademhalings- en bewustwordingsoefeningen, rekkingstechnieken en allerlei bewegingsvormen waarbij we ons lichaam weer positiever en vrijer gaan ervaren.