Etalagebenen

In onze praktijk is collega Jan Derk Jansen geschoold in het behandelen van etalage benen. Hij is aangesloten bij het ClaudicatioNet.

Etalagebenen is een aandoening van de bloedvaten in de benen. Het wordt zo genoemd omdat je na een bepaalde (korte) afstand wandelen moet stoppen van de pijn in je onderbeen. Na een paar minuten gaat het dan weer beter. De term in de medische taal heet Claudicatio Intermittens.

De behandeling bestaat uit gesuperviseerde looptraining. Dit betekent dat u onder begeleiding van een fysiotherapeut uw loopafstand vergroot door looptraining op een lopende band. De behandeling duurt enkele maanden, is de eerste weken 3x per week en later minder.

U wordt meestal doorverwezen door uw specialist die u een brief meegeeft.

De laatste jaren wordt steeds duidelijker dat de looptraining zeer goede resultaten boekt. In wetenschappelijk onderzoek wordt aangetoond dat operatie meer nadelen heeft dan looptraining en de resultaten zijn in vele gevallen gelijk.

De behandeling valt onder de chronische aandoeningen. U krijgt 37 behandelingen vergoed vanuit de basisverzekering (uw eigen risico wordt wel aangesproken).