Ziekte van Parkinson

Als praktijk zijn wij aangesloten bij het ParkinsonNet. Wat een ParkinsonNet fysiotherapeut voor u kan betekenen:

  • Optimale kennis en zorg van uw fysiotherapeuten over de ziekte van Parkinson in alle stadia van het ziekteverloop.
  • Daarnaast helpt de fysiotherapeut uw bewegelijkheid, kracht en inspanningsvermogen op peil te houden en indien mogelijk uit te breiden.
  • Ook kan hij advies geven over hulpmiddelen, zoals rollators, stoelen en bedden.
  • Op de praktijk kunnen adviezen omtrent houding, loopproblemen en afnemende kracht worden aangepakt. Dit alles gebeurt in groepsverband (met lotgenoten) en individueel.

Er is een intensieve samenwerking van de fysiotherapeuten met andere zorgverleners van het ParkisonNet.

Marten Galenkamp is aangesloten is bij het ParkinsonNet.

Voor meer informatie kunt u onze parktijkmap in de wachtruimte raadplegen of gewoon even langs komen.